Tätningsmedel

tatning-eppel

epple 22  Tätningsmassa, flytande.

Beprövad standardprodukt med låg viskositet. Åldringsbeständig och påverkas inte av vibrationer eller temperaturväxlingar. Används för tätning av skruvförband, fingängor, finbearbetande tätningsytor. Används också för limning.

Beständig mot bensin, olja, fett, saltlösningar och vatten. Värmebeständig till +220ºC.

 epple 33 Tätningskitt, flytande.

Standardprodukt, mineralfylld, för tätning av grova eller porösa ytor och för att överbygga

grövre tolerans, överlägsen vid hög temperatur- belastning. God elasticitet trots hög mekanisk hållfasthet. Används för limning av porösa material t.ex. asbestsmattor. Beständig mot bensin, olja, fett, saltlösningar och vatten.

Värmebeständig till +320ºC.

epple 30 Elastiskt fogkitt.

Åldringsbeständigt fogkitt med speciellt hög limförmåga och varaktig elasticitet.

Tätningseffekten påverkas inte av konstant vibration eller rörelser i tätningsytan. Speciellt avsedd för avtätning av snäva fogar i luft- och klimatanläggningar, plåtkonstruktioner m. m. Tätningskittet är efter torkning åldersbeständigt och termiskt belastbart från -20ºC till +200ºC. är ej beständigt mot olja, fett eller drivmedel.

epple 32 Syrafast tätning.

Syra och lutbeständig tätning. Beständig mot starka eggresiva medier som koncentrerad

svavel- saltsyra till 70 %, salpeter – och kromsyra, lut saltlösningar, kokande vatten, alkoholer och oxidationsmedel. Tätningsmedlet har god elasticitet inom ett brett temperaturområde

-50ºC till +110ºC. Använd inte för avtätning av oljor, fett och drivmedel.

 

epple 37 Värmefast tätning.

Tätningsmassa som har extremt god termisk- och kemikaliebeständighet. Avsedd för avtätning vid svåra användningsbetingelser t.ex. klimat- och torkanläggningar, rökgassystem, värmeväxlare, ugnar, turbiner mm. epple 37 har hög beständighet mot kokande vatten, kylmedier, drivmedel och varm olja upp till +150ºC. Massan är elastisk upp till +120ºC och hårdnar

vid stigande temperatur utan att bli spröd. MaxTemperatur +400ºC.