Nivågivare Besta

Sidomonterad nivågivare för hög eller låg alarm, inkl. flänspackning  lämplig för:

BESTA nivåindikator

  • Styrning av pumpar och ventiler
  • Överfyllnadsskydd
  • Torrkörningsskydd

 

 

När det inte är önskvärt eller möjligt att installera flottör nivågivaren direkt i tanken, kan TriMod BESTA nivågivare monteras externt i en flottörkammare. Denna typ av installation möjliggör funktionstest och service utan driftavbrott om anslutningsledningarna försetts med avstängnings- och dräneringsventiler.

Klicka på länken för mer information!

82_KLA-TMB_C01C05_nivagivare_130723 Besta ÅB
besta