Frekvensomriktare

Frekvensomriktare är en elektronisk motorstyrning. Den kan styra 3-fas växelströmmotorer genom att omvandla nätets fasta frekvens och spänning till till steglöst variabla storheter. Som frekvensomrikarens fördelar ska man nämna : 

Energibesparing
Möjlighet att exakt anpassa motorns varvtal och därmed optimalisera produktion
Lägre underhållskostnader, process- och kvalitetsförbättring och förbättrad arbetsmiljö.

Frekvensomriktare typ INE

Teknisk data för frekvensomriktare typ INE

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss!