Flänsskydd (Sprutskydd)

Flänsskyddet som gör skillnad kommer från ÅBS! 

Flänsskydd är en galant lösning för underhållsteknikernas hälsa och säkerhet genom att skydda mot direkt eller potentiellt läckage av farliga och giftiga kemikalier i fläns-, ventil- och rörledningar etc.

Medier som lut, syror, ånga, oljor och hetvatten kan ge svåra skador, även vatten kan ge skador vid lågt tryck.


Det bidrar till att eliminera riskerna med packningsblåsning för all personal och viktig utrustning.

Klicka på länken för mer information!

ÅBS Flänsskydd