Historik

AB Åkesson & Blomquist, kort historik

1918-Grundades av Konsul Axel R Åkesson & Ingengör Karl Blomquist. Kontor i Hirschska huset, torggatan Sundsvall.
1920-Aktiebolag med ovan samt stadsveterinär Carl Hofverberg, Rådman Ernst Huss, Ruth Åkesson, Valdemar Blomquist samt Harald Hofverberg.
1948-Gunnar Hofverberg anställs.
1955-Konsul Åkesson avlider. Ny VD G Hofverberg
1963-Nytt kontor och lager byggs på Förrådsgatan 11, Skönsberg
1964-Utbyggnad för Nyby Bruks stålförsäljning
1970-Sålt Förrådsgatan 11. Flytt till Dalgatan 7 efter totalrenovering
1977-Företaget sålt till Harry Stickler AB, Älvsjö. VD G Merker.
1978-Ny VD Lars Ström
1980-Företaget sålt till Lars Ström och Torsten Sundin, moderbolag ÅBS Trading Ström Sundin. Flytt till Gärdevägen 9-11
1982-Övertagande av Lightnin Mixers i Solna, montage av omrörare flyttas till Sundsvall.
1991-Företaget begärt i konkurs 14/11. Ove Karlsson, chef packningsavdelningen tar över delar av företaget. Ny adress Ortviksvägen1. ÅBS trading flyttar till Stockholm. Torsten Sundin slutar och arbetar enbart med Wallbergs Maskinfilt.
1996-Lars Ström avlider och ÅBS Trading avvecklas.
2002-Flytt till Skönsmon, Östermovägen 39
2008-Ny ägare Michael Björnebäck
2014-Ny agentur omrörare, Turbo-Ruehrwerke, Nienhagen Tyskland
2015-Ny agentur tätningar , Avko JSC , Ruse Bulgarien

2016-Nya medarbetare anställs, Annika Jonsson sälj och marknadsföring.   Monika Karlsson Administration och Urban Jonsson Verkstad.

2016-Nya produkter tas in på ÅBS och samverkan när det gäller service och installationer görs med Matfors Industriservice.